zo školy – Celebrita a jej výchovné posolstvo

0
596
  • moje odovzdané seminárne práce vám ukazujem na blogu

Celebrita a jej výchovné posolstvo

úvaha

                          Fenomén celebrít v dnešnej dobe nemôže obísť nikoho. V dobe, kedy je všetko medializované a mnohí ľudia ponúkajú svoj život priamo ako do výkladu obchodu na internet, je veľmi ťažké obísť slávne osobnosti. Či už sa jedná o modelky, hercov, spevákov, športovcov, moderátorov, alebo influencerov. Sociálne siete sú pre takéto „osobnosti“ domovským prístavom, v ktorom vedia rozhodiť laná. Vďaka nárastu sociálnych sietí a zvýšenému počtu ich sledovateľov, sa veľmi rýchlo do tohto rajónu popularity dostávajú aj deti. Otázkou zostáva, či tieto osobnosti v sebe nesú a prezentujú určité morálne zásady a či nejakým spôsobom prispievajú k výchove svojich recipientov.

„Mnohé časopisy sa zaoberajú človekom, ktorý strelil gól, modelkou, spevákom, ktorému práve vyšlo prvé, celkom banálne CD, zabávačom, ktorý na nás sype v rámci zábav krčmové vulgarity. A my ich začneme považovať za významných. Nie preto, čo urobili, aké hodnoty vyznávajú, akým spôsobom žijú, ale preto, že sa „objavujú“. Tak vzniká celebrita, ako náhrada za skutočnú elitu. Od vtedy, čo ju ľudia začnú považovať za celebritu, chcú počuť jej názory na nepodstatné témy, ale i tie závažné. Aj keď si nemyslí nič originálne ani podstatné, alebo si často nemyslí vôbec nič, aj jej najbanálnejšie odpovede prenikajú do mysle ľudí [1].“

Možno je tu namieste otázka, koho ja sám považujem za celebritu. „D. Giles  definuje celebritu ako stav a slávu ako proces. Celebritou najčastejšie označujeme človeka, ktorý je slávny a známy. Je to osoba známa pre svoju popularitu. Môže ňou byť každý, kto niečím zaujme, v niečom vynikne alebo nejakým spôsobom pritiahne pozornosť verejnosti [2].“  U mňa pojem celebrita je skôr vnímaný negatívne. V mnohých prípadoch vidím práve marketingovo vytvorené elity, filmom nájdených hercov/herečky, ktorí mimo plátna otvoria ústa ..a nie vždy z nich ide múdrosť. Existujú však medzi nimi aj výnimky, ktoré sa zaoberajú chudobou či globálnym otepľovaním. Bulvár a mediálny svet však takéto správy nepotrebuje premieľať. Pre nich sú podstatná témy ako – kto sa „dal dokopy“, kto sa rozišiel, škandály všehochuti, kto koľko pribral či kto podstúpil plastiku. Otázka je, prečo sú nám takéto správy tlačené a druhá, prečo si tieto články otvárame a tým pádom aj ich podporujeme. Nechcem nijako krivdiť médiám. Nájdu sa i také, ktoré zobrazujú dobré vzory, no keď sa pozrieme na domáci slovenský šoubiznis a relácie typu Smotánka, ktoré pretrvávajú veky a stále majú svojich verných fanúšikov, je to znamením toho, že klebetám sa darí lepšie, ako vážnejšiemu pohľadu na osobnostný profil človeka. Takýmto spôsobom sa veľmi ťažko dostáva deťom a mládeži nejaké výchovné usmernenie.

Jedna vec je, že médiá dajú von to, čo sa im hodí v rámci ich marketingu. Celebrity, ktoré sú aktívne na svojich sociálnych sieťach s tým vedia urobiť viac.  V rámci svojho priestoru sa vedia vyjadriť k jednotlivým témam, ako aj preukázať svoje morálne hodnoty. Zároveň sa niektoré zobrazujú na benefičných akciách a preukazujú tým svoju srdečnosť, ako aj záujem o niekoho iného. Ako celkom zaujímavú a inšpiratívnu platformu beriem reláciu Trochu inak s Adelou Vinczeovou. Tá si nevyberá hostí do svojej relácie na základe ich poznania u verejnosti, ale otvára témy i s odborníkmi jednotlivých odvetví – či už sa jedná o vedcov, podnikateľov či pracovníkov v sociálnych službách – a tým zobrazuje utajované celebrity, ktoré svoj život držia v úzadí, no mnohí z nich sú pre spoločnosť prínosnejší ako hodinová celebrita na instagrame.

Vrátila by som sa však k otázke výchovného prínosu celebrít. Všeobecne som toho názoru, že mnohé celebrity nemajú výchovný prínos. Ak si však ja sama vyberiem toho, koho vo svojom vnútri budem považovať za celebritu a nebudem sa rozhodovať len na základe vonkajšieho prostredia, tak si môžem povedať, že daná celebrita má pre mňa výchovné posolstvo, s ktorým sa nejakým spôsobom stotožňujem. Je však veľká škoda, že spoločnosť je viac dôverčivá celebritnej skupine obyvateľstva, ako ľuďom v profesiách, ktoré nám v každodennom živote prinášajú nové poznatky, umožňujú nám príchod do práce, trávia hodiny v laboratóriách či zachraňujú naše životy.

 

Zoznam použitej literatúry

[1]. Problematika voľného času detí a mládeže: Zborník z vedecko-odbornej konferencie. [ online ]. [ citované  3.1. 2021 ] Dostupné na: https://www.unipo.sk/public/media/1670/Problematika%20vo%C4%BEn%C3%A9ho%20%C4%8Dasu%20deti%20a%20ml%C3%A1de%C5%BEe.pdf?fbclid=IwAR1amoxc4hHlSQOu-J7F7rAmIA28y5ivpOa1–Ryjj8Lnsjol95wf-N21dM

[2]. Tvorivé a kritické myslenie v príprave učiteľov etickej výchovy. [ online ]. [ citované  3.1. 2021 ] Dostupné na: https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/publikacie/2019_Tvorive_a_kriticke_myslenie_v_pripave_ucitelov_etickej_vychovy.pdf?fbclid=IwAR0kTkouRJeT8rR0UbeSPhU8XOJPZ21xBLPTgPoYJRTLu9mK5sxfR2PVCjs

zdroj obrázku :

1