starinky – Mladé letá

0
1065
mladé letá

Martin Kukučín – Mladé letá

Prečo som sa pustila do tejto starinky: 

Tu ani nemám veľmi čo vysvetľovať…proste Kukučín. Patrí medzi mojich obľúbených slovenských klasikov a popri tom, že si pri jeho knihách oddýchnem, tak vždy v sebe nesú témy a myšlienky, ktoré sú aktuálne aj dnes. Inak to nie je ani v prípade knihy Mladé letá, ktorú sa mi podarilo kúpiť z antikvariátu a na ktorej čítanie som sa aj veľmi tešila. Predsalen tá tematika sa trošku vzďaľovala od kníh ako Rysavá Jalovica, Keď báčik z Chochoľova umrie či Neprebudený. Je to viac študentská knižka, ktorá zobrazuje mládež a štúdium za Kukučínových čias.

Veď zo skúsenosti vieme, čo za rozdiel vidia študenti medzi klasou a klasou, a smejeme sa im, aká to malichernosť! A ono i v živote je tak. I tam tie isté klasy, oddiely, kasty, lenže tvoríme ich dľa majetku, dľa postavenia, dľa vlivu nahor lebo nadol, dľa obratnosti jazyka a konečne – dľa veku, pričom i jeden rok často padne na váhu, práve ako u gymnazistov. (str. 10)

Čo mi dala táto kniha:

V prvom rade ju vnímam trošku inak ako tituly, ktoré som od autora už čítala. Môže za to najmä prostredie, do ktorého situoval svojich knižných hrdinov. Bolo to veľmi zaujímavé zažiť školské časy v inom storočí. Ale aj vnímanie učiteľa v inom storočí! Príbeh čitateľ sleduje prostredníctvom mužských protagonistov, ktorí zažívajú svoje prvé zamilovanie sa, ale aj škriepky v priateľstve. Je tam zakomponovaný pekný náhľad do vnútra postáv – Ferka a Miška. Autor dáva priestor recipientovi, aby dobre spoznal jeho hrdinov, nielen po vonkajšej stránke, ale i po duševnej. Postavy sa tak pred čitateľom otvárajú a dá sa s nimi vytvoriť vzťah. Keďže kniha pojednáva tému lásky, tak tam nechýba ani žena. Práve do nej sa obaja zamilujú, obaja majú svoje predstavy, no ani jednému z nich sa nedarí získať jej srdce. Kto teda očakáva, že knižka mu predostrie pekný romantický príbeh, tak je na omyle. Na druhú stranu je tu zobrazené zaláskovanie, ktorým si skoro každý prešiel a je to preto aj viac uveriteľné. Veď nie každé páči sa skončí ľúbostným vzťahom. Okrem tejto dejovej linky Kukučín jemne podstrkáva aj spoločenské témy. Pozerá sa na rovnosť/nerovnosť jednotlivých spoločenských stavov, vypichuje aj jednotlivé práce a samotné možnosti štúdia. Je tu vykreslený i vzťah rodičov s deťmi, ktorý v tom čase dával právo rodičom rozhodovať o smerovaní ich potomka. Veľmi veľa zaujímavých podnetov mi dala táto knižka a nad mnohými som sa aj pozastavila a porovnala ich so súčasnosťou, najmä, čo sa týka vzťahov. Ľahké čítanie, ktoré sa nehrá na niečo, ale zobrazuje realistické pohnútky protagonistov, veľa načrtnutých tém, ktoré sú podnetné pre recipienta, ale aj príjemný oddych. To všetko pre mňa predstavuje kniha Mladé letá.

mladé letá

Divné je to srdce ženské, plné obratov, prekvapení – snáď preto tak vábi, púta. (str. 110)
Sklamalo ma niečo v tejto knihe:

Vyslovene ma nič nesklamalo, no ešte niečo akoby mi tam chýbalo. Možno ten záver bol zrazu zľahčený, čo som neočakávala. Myslela som, že práve, keď počas celej knihy tam je niekoľko podnetných myšlienok, tak práve v závere to niečím úplne autor odrovná, čím si ma to absolútne získa. Avšak, i keď som trošku bola sklamaná v závere, tak v podstate som nepocítila sklamanie z knihy.

Keď v štátnom zriadení stane sa náhle zmena, keď príde nový, neočakávaný prúd, tu starí ministri zmiznú so starým zriadením. Ustúpia, alebo sa mu dajú zmiesť a popustia svoje miesto silám iným, novým. Tak je u ministrov: učiteľ nesmie odstúpiť, on musí mať húževnatosti i schopnosti, i sily než minister. On i pod novým prúdom musí vytrvať a prispôsobiť sa mu … (str. 59)

Prečo by som vám odporúčala siahnuť po tejto starinke:

Ja Kukučína vždy odporúčam pre jeho realistický smer, ktorý si vybral vo svojej próze, a vie ho podať dôveryhodne a s určitým citom, ktorý nadchne čitateľa. Nesnaží sa len o pekný záver, ktorý by možno očakával čitateľ, ale drží sa reality, nech je akákoľvek. So svojimi knižnými hrdinami v diele Mladé letá pracuje, dáva ich poznať recipientovi a na základe toho vytvára puto a určitú zvedavosť, čo s nimi bude ďalej. Mladé letá sú zároveň možnosťou na porovnávanie so súčasným svetom a zároveň v sebe nesú myšlienky, ktoré sú aktuálne i dnes. Nadčasovosť Kukučína je základom jeho diel, lebo ťažko nájsť titul, ktorý by nebol  príhodný i do dneška. Každý, kto sa rád mrkne do slovenskej klasiky, by nemal vynechať túto knižku, i keď ten záver sa dal ešte v prípade Martina Kukučína viac vyšperkovať.

Tak pracovali skoro do samého poludnia. Ferko zišiel zo stromu a obdivoval včelín a ten živý, čulý ruch, ktorý v ňom panoval. Ako včely priletúvali a odletúvali dlhou čiarou, ako hmýrili na letáči, a predsa nezavadzali jedna druhej. ,Aké sú krotké – mňa, trúda, darebáka, ani nepozorujú, ani sa neohliadajú o mňa v tej čulej práci. Čo by vykonať mohli ľudia, keby tak celou dušou, všetkými silami chytili do práce! (str.80) 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu