Rozhovor so Simonou Kutišovou

Milí čitatelia, keďže vo svojom zamestnaní zostavujem knižničný časopis a robím do neho rozhovory s autormi a ilustrátormi, rozhodla som sa jednotlivé rozhovory spropagovať aj prostredníctvom svojho blogu. Bola...

zo školy – Bulvár a jeho neúctivé nerešpektovanie súkromia jednotlivca

Bulvár a jeho neúctivé nerešpektovanie súkromia jednotlivca - Reflexia na vybraný etický problém v médiách Vo svojej úvahe by som sa chcela viac zamyslieť nad problémom súkromia, ktoré majú známe...

zo školy – Vedenie ľudí

Vedenie ľudí - (seminárna práca) 0.     Úvod Seminárna práca je zameraná na tému vedenia ľudí v organizácii, konkrétne na vymedzenie efektívneho vedenia ľudí, komunikácie a motivácie. Práca obsahuje tri okruhy. Prvá kapitola je pomenovaná...

Rozhovor s Eliškou Tamaškovičovou

Milí čitatelia, keďže vo svojom zamestnaní zostavujem knižničný časopis a robím do neho rozhovory s autormi a ilustrátormi, rozhodla som sa jednotlivé rozhovory spropagovať aj prostredníctvom svojho blogu. Bola...

zo školy – Klady a zápory manželstva a kohabitácie

Klady a zápory manželstva a kohabitácie - (úvahová práca) Na manželský zväzok sa už niekoľko rokov lepí nálepka zbytočného papiera, bez ktorého sa dá tiež žiť v partnerskom vzťahu. I tým manželstvo...

Rozhovor s Valentínou Figeľovou

Milí čitatelia, keďže vo svojom zamestnaní zostavujem knižničný časopis a robím do neho rozhovory s autormi a ilustrátormi, rozhodla som sa jednotlivé rozhovory spropagovať aj prostredníctvom svojho blogu. Bola...