Blažený človek – výber a interpretácia žalmov

0
1553

Jozef Marhefka – Blažený človek, žalm 1- 41

V tomto krátkom článku by som vám chcela odporučiť jednu knihu, ktorá je duchovného, náboženského rázu. Ja som sa k nej dostala náhodou a veľmi ma upútala jej obálka. Pre  mňa je úplne dokonalá, lebo je jednoduchá a pritom tak farebná a plná života ako samotné vnútro knihy. A čo je v tom vnútri?

S knihou Blažený človek som strávila celý týždeň a určite by som prijala čítať aj ďalšie interpretácie biblických textov od tohto pána. Nejde o ťažký teologický text, práveže skôr v jednoduchosti zachytené skutočnosti jednotlivých žalmov s ich interpretovaním aj v porovnaní s významom Nového zákona a využitie v každodennom živote. Samotný úvod knihy sa snaží povedať, ako čítať biblické texty, ako počas nich meditovať, rozjímať, modliť sa, až to pretaviť aj vo svojom živote. Štruktúra knihy sa skladá zo žalmov 1-41 . Každý žalm je vysvetlený na základe historickosti a aj v duchovnej otázke. Autor interpretácií čerpá poznatky aj z iných zdrojov, čo sprostredkúva čitateľovi. Interpretuje aj samotné prepojenie žalmov a naplnenia v Ježišovi Kristovi, no a v závere prichádza aj pohľad Cirkvi a to, čo si i mi máme vziať z textov do nášho života.

blažený človek

Ukážka krátkeho úryvku:

 • Ž 23 Od stola pútnikov k stolu blažených
 • Dávidov žalm.
 • Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
 • pasie ma na zelených pašienkach.
 • Vodí ma k tichým vodám,
 • dušu mi osviežuje.
 • Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.
 • I keby som mal ísť tmavou dolinou,
 • nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
 • Tvoj prút a tvoja palica,
 • tie sú mi útechou.
 • Prestieraš mi stôl
 • pred očami mojich protivníkov.
 • Leješ mi olej na hlavu
 • a kalich mi napĺňaš až po okraj.
 • Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
 • po všetky dni môjho života.
 • A budem bývať v dome Pánovom
 • mnoho a mnoho dní. (s. 111)

V žalme sa však nachádzajú slová, ktoré znejú paradoxne a vyvolávajú pochybnosti: „Ak je Boh dobrým pastierom a vedie ma po správnych chodníkoch, ak ja som poslušná ovečka, ktorá sa nechá viesť svojím pastierom, ako je možné dostať sa do tmavej doliny?“ V týchto slovách žalmu sa nám predstavuje najbolestnejšie tajomstvo nášho života – tajomstvo smrti, ktorá je najtmavšou dolinou, ktorou kedy človek prechádzal. Nezáleží na tom, koľko mám majetku, aké som dosiahol vzdelanie a pocty od ľudí. V krátkej chvíli ma smrť oberie o všetko. Nezáleží na tom, koľko mám priateľov, lebo vtedy, keď sa budem uberať do najtmavšej priepasti, oni budú stáť vedľa mňa a bolestne kvíliť, no budú rovnako bezmocní ako ja. Žalm nedáva odpovede na všetky otázky týkajúce sa smrti. On jednoducho vedie k dôvere v Božiu pomoc…. (s. 112-113)

blažený človek

Veľmi rada by som vám viac zobrazila z tejto knižky, len nechcem sem kopírovať niekoľko strán. Pre mňa to nebolo len o tom čítaní. Naozaj som s radosťou otvárala túto knihu a tešila som sa na to samotné rozjímanie. Možno pre niekoho by ten výklad nebol dostatočne náročný a čakal by viac teologických termínov či hlbšie historické konkrétnosti. Mňa však tešilo i to samotné skontrolovanie sa. Že či chápem jednotlivé žalmy tak, ako niekto iný. Niekto, kto pravidelne pracuje s biblickými textami. A druhá a tá hlavnejšia vec bola to, že tie žalmy som nečítala ale modlila sa. A to si myslím, že bolo i poslaním tohto titulu. Priviesť človeka k duchovnému rozjímaniu.

Tým, že kniha obsahuje aj veľa použitej literatúry a internetových zdrojov, tak je dobrým prostriedkom k dostaniu sa k iným titulom, ktoré by taktiež stáli k preštudovaniu a nazretiu do ich vnútra. Čo ja asi aj využijem. A úprimne by som bola rada, keby autor pokračuje v písaní a interpretovaní. Či už v pokračovaní pri žalmoch, alebo by pracoval s určitými knihami Starého zákona. Hlavne pri slovenských autoroch sa s tým veľmi nestretávam.

Dúfam, že som dala dobrý a zaujímavý tip na čítanie tým, ktorí siahnu aj po duchovnej literatúre a literatúre, ktorá sa možno viac radí k odbornejším textom. I keď nie je to určite náročný text. Ja by som prijala možno aj ťažší, ale to preto lebo som čítavala teológiu. Prirovnala by som to ku kázňam. Čiže pre bežný ľud.

Moje hodnotenie

4.5/5

 

Autor: Jozef Marhefka

Názov: Blažený človek, žalm 1-41

Foto a text: dusazeny.sk

Úryvok je citovaný z knihy Blažený človek strany 111, 112, 113 .